Granja Sant Benet

La masia de St. Benet es dedica a l’explotació agrícola i ramadera des de els anys vuitanta, a la cria de vedelles i porc. Utilitzem un sistema de cria d’animals que està en extinció, a partir dels cultius en els nostres propis camps d’ordi i de blat. Elaborem a la masia el pinso dels animals, així garantim tot el procés d’alimentació del animal fent una estricta elecció i control dels productes que finalment són sotmesos a una analítica pròpia per garantir la qualitat esperada de l’aliment.

Els animals disposen d’un espai intern (quadra) i extern (els camps) per tal de facilitar al seu gust l’ombra o el refugi evitant qualsevol tipus d’estrès i formar un entorn tranquil per fer confortable el seu procés de creixement. Finalment nosaltres portem la carn a l’escorxador per tal de controlar tot el procés i seguretat del sacrifici, ja que és una part molt important per l’estat de la carn final.

La finalitat de tot aquest procés de criança és garantir que la carn sigui d’alta qualitat i satisfer el desig dels nostres estrictes clients.